12 aug. 2011

Studiu biblic


Moloh, Aştoret, Baal, Dagon, Merodac, Zeus, Hermes şi Artemis sunt câţiva zei şi zeiţe menţionaţi în Biblie. Dar numai Iehova este numit Dumnezeul Atotputernic. În cântarea de biruinţă pe care poporul a intonat-o dupa eliberare, alăturându-i-se lui Moise se spunea: „ Cine este ca Tine între dumnezei, DOAMNE ? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, bogat în fapte de laudă, şi făcător de minuni?” — Exodul 15:11.
Biblia îl descrie pe Iehova ca fiind superior celorlalţi dumnezei. Dar ce rol joacă aceştia? Oare sunt reali ei şi toţi ceilalţi dumnezei cărora li s-a adus închinare de-a lungul timpului? Sunt ei supuşi ai Dumnezeului Atotputernic, Iehova? Sfanta Scriptura îl numeşte pe Iehova singurul Dumnezeu adevărat a carui puter ar trebui sa ne umple de mandrie si respect. Ceilalţi dumnezei nu numai că-i sunt inferiori, dar mulţi chiar nu există, sunt doar plăsmuiri ale minţii omeneşti.
Puţini sunt obişnuiţi să mediteze asupra perfecţiunilor personale ale lui Dumnezeu si conştientizeaza grandoarea impunătoare a caracterului Divin care provoacă la închinare. Faptul că Dumnezeu este măreţ în înţelepciune, uimitor în putere, şi totuşi plin de milă, este presupus de mulţi ca fiind un lucru cunoscut ; dar, a păstra o concepţie adecvată fiinţei Lui, naturii Lui, atributelor Lui, aşa cum acestea sunt revelate, reprezintă ceva ce numai puţini oameni în aceste timpuri au reuşit. Dumnezeu este solitar prin excelenţă.
Iesirea continuă relatarea începută în Geneza, dar aici nimic nu începe si nimic nu se termină. În timpul exodului, Dumnezeu şi-a declarat izbânda împotriva zeilor Egiptului, arătand că aceştia sunt fără putere, iar El este atoputernic. Dumnezeul care i-a eliberat pe ei din sclavie este acelaşi Dumnezeu care ne eliberează şi pe noi de păcat.
In aceste vremuri, cînd pretutindeni este preamărit omul, există necesitatea acută de a accentua realitatea glorioasă a supremaţiei lui Dumnezeu – şi aceasta cu atît mai mult cu cît ea este tăgăduită în mod deosebit caci numai doctrina suveranităţii este ziditoare.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu