25 aug. 2015

Reuniunea Alliance Internaţionale Maçonnique Écossaise, Iasi 2015

Supremul Consiliu Român va organiza la Iaşi în perioada 28.09-03.10.2015 Reuniunea Pan-Europeană a Supremelor Consilii de Rit Scoţian Antic şi Acceptat, semnatare a «Cartei de la Napoli», tratatul fondator «Alliance Internaţionale Maçonnique Écossaise». Cu această ocazie solemnă, preşedenţia Confederaţiei va fi predată în mod oficial ţării noastre de către reprezentantul «Suprême Conseil de Belgique», Prea Puternicul şi Prea Ilustrul Frate JACQUES MATHIEU, 33° în prezenţa tuturor delegaţiilor străine ale puterilor regulare.
Pe parcursul lucrărilor, într-un cadru armonios şi fratern, se doreşte aprofundarea elementelor fundamentale ale Ritului prin cercetarea în comun a istoriei sale seculare, a organizării sau a practicilor rituale, militând permanent pentru întoarcerea la idealul unităţii de acţiune, în respectul suveranităţii şi independenţei fiecărei Jurisdicţii. Toate Supremele Consilii participante vor să-şi reitereze angajamentul faţă de valorile universale ale scoţianismului, cu intenţia declarată de a promova permanent dezvoltarea spirituală, stabilind astfel principiile şi criteriile de regularitate în practica Ritului, dincolo de diferenţele formale proprii.
Viitorul Preşedinte A.˙.I.˙.M.˙.E.˙., Prea Puternicul şi Prea Ilustrul Frate RUSLAN OPRESCU, 33° afirma de curând, referindu-se la această reuniune internaţională: “Pe lângă consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor frăţesti dintre ţările noastre la nivel de Rit, ne dorim că acest eveniment să contribuie în mod real la promovarea unei imagini pozitive a României în întreaga lume. Considerăm că este o datorie de onoare pe care ne-o asumăm cu responsabilitate şi suntem hotărâţi să o împlinim! De aceea, nu puteam gasi loc mai nimerit decât batrânul, şi totusi mereu tânarul «Târg al Ieşilor», un oraş cu o bogată tradiţie şi cultură in peisajul masonic naţional.”