16 oct. 2016

Despre devize si nu numai

Din totdeauna, Francmasonii consideră deviza cu care își deschid și închid lucrările lor ca fiind parte integrantă a culturii masonice, dar trebuie să recunoaștem că Ordinul nu a avut nici iniţiativa și nici monopolul acesteia. Fără îndoială, traduce însă concis şi pregnant esenţa eticii de constructor liber.
Vechimea acesteia în cadul Ordinul nu este la fel de mare după cum ne-am imagina, iar introducerea devizei nu a fost lipsită de dificultăți.
Pentru a-i urmări geneza trebuie să ne raportăm la sec. al XVIII-lea, înainte de izbucnirea Revoluţiei franceze. «Ideile iluministe» erau primite pe atunci cu un interes inegalabil de către amplele segmente ale societăţii franceze, în special de cluburile politice, cenaclurile literare şi lojile masonice. Dorinţa aristocraţiei liberale şi a burgheziei de a se implica în incipienta şi încă restrânsa viaţă socială se reflectă prin expresii precum «dulcea egalitate» sau «iubita fraternitate», expresii care apar în majoritatea discursurilor vremii, în special în lojile masonice. Este adevărat ca formula «Libertate, Egalitate, Fraternitate» nu se va regăsi în limbajul masonic propriu-zis decât după ce a fost consacrată ca atare de Republică franceză și, cu siguranță nu mai înainte, așa cum pretinde legenda.
Dacă în 1789, marchizul René-Louis de Girardin a proclamat cu fervoare că viitoarea Constituție se va baza pe «Egalitate, Justiție, Frăția Universală», propunerea făcută atunci de un membru al Clubului Cordelierilor de a adopta tripla deviză ca şi lozincă pentru propagandă nu a fost acceptată de la început, nefiind prezentă decât începând cu anul 1793 pe documentele oficiale ale mult prea tinerei Republici, împodobite acum cu aleasa sintagmă «Unitate, Indivizibilitatea Republicii - Libertate, Egalitate, Fraternitate sau Moarte». Un întreg program politic, am putea spune!
La 5 decembrie 1790 Comitetul pentru Constituție prevedea că armele și îmbrăcămintea să poarte însemnele «Constituția - Libertate - Egalitate». În acea perioadă tulbure au fost decernate chiar şi medalii patriotice incriptionate cu cuvintele «Caritate - Libertate - Egalitate» sau plachete cu «Libertate - Egalitate - Uniune».
La 15 august 1792 toţi funcționarii publici au fost invitați să depună un jurământ numit «de egalitate și libertate» iar în luna septembrie a aceluiaşi an, când Convenția a decretat abolirea regalității, s-a auzit o voce puternică care striga în mulţime «Trăiască libertatea și egalitatea!»
Era nevoie de vorbe mari, de genul celor utilizate de Fratele Gracchus Babeuf în scrisoarea adresată poporului francez:
«Popor al Franţei, timp de cincisprezece secole ai fost sclav, deci nefericit. De şase ani de-abia mai răsufli în aşteptarea independenţei, fericirii şi egalităţii. Mereu şi peste tot ai fost adormit cu cuvinte mari, dar niciodată şi nicăieri nu s-a obţinut ceva doar cu vorbe. Din timpuri imemoriale ni se repetă cu ipocrizie că oamenii sunt egali, din timpuri imemoriale cea mai monstruoasă inegalitate subjugă omenirea. Vrem egalitatea sau moartea! Vai de cei ce vor sta între noi şi ea. Vai de cei ce vor opune rezistenţă în faţa unui jurământ făcut de noi! Revoluţia franceză nu este decât avangarda unei revoluţii mult mai mari, mult mai solemne, care va fi ultima!» Vin şi vă întreb acum, oare la ce se referea Fratele nostru?!
Revenind la istorie, remarcăm însă că Masoneria în ansamblu nu va adopta această deviză decât mult mai târziu. Totuşi, apare pentru prima dată înscrisa pe patenta de constituire a unei Loji militare la Orientul Legiunii Străine, care în iunie 1793 îşi ia ca titlu distinctiv chiar «Libertate, Egalitate, Fraternitate». Cu toate acestea, deviza este utilizată prea puţin în cercurile masonice, putând fi amintită doar o menţiune făcută în Cartea de Arhitectură a Première Grande Loge de France care, după ce a refuzat fuziunea cu Marele Orient al Franţei în 1773, din păcate va dispărea în 1799.
Deviza nu mai apare în nici un document masonic până în 1848 când la 24 februarie Guvernul provizoriu hotărăşte ca «Libertate, Egalitate, Fraternitate» să-i fie deviză, principiu şi cuvânt de ordine printr-o guvernare a poporului de către popor și pentru popor.  Dar, abia Legea din 8 septembrie 1848 o va oficializa în sfârşit ca să devină de acum cea a însăși Republicii Franceze (cea de a doua republică).
Ideea precum că deviză făcea parte din tradiţiile lor le era foarte dragă francmasonilor aflaţi în Guvernul Provizoriu, unii dintre ei membrii ai Suprême Conseil de France, dintre care amintim doar pe cei mai cunoscuţi: Louis Blanc, Adolphe Crémieux, Ferdinand Flocon şi Louis-Antoine Garnier. Nu e de mirare atunci ca pe 6 martie 1848 au primit la Primăria Capitaliei o delegaţie a lojilor pariziene, care participaseră în mod activ la Revoluţie. Venerabilul Frate Bertrand declara cu acea ocazie: «Dintotdeauna Masonii şi-au înscris pe banierelor lor cuvintele Libertate, Egalitate, Fraternitate. Găsindu-le acum pe steagul Franţei, salută triumful principiilor lor şi se bucură că întreaga ţară a primit prin voi, Fraţii mei, consacrarea masonică». Crémieux (viitor Suveran Mare Comandor în perioada 1869-1880 şi artizanul Conventului Universal de la Lausanne)  i-a răspuns pe loc: «În orice moment, în toate împrejurările, sub opresiunea gândirii şi sub tirania puterii, Masoneria a repetat neîncetat aceste cuvinte sublime: Libertate, Egalitate, Fraternitate!» Iată un mod particular de a scrie istoria...
Oricum, a trebuit aşteptat Conventul Marelui Orient al Franţei din 1849 ca să se modifice primul articol al regulamentului său general, adăugând astfel o ultimă menţiune: «Deviza Masoneriei a fost dintotdeauna: Libertate, Egalitate, Fraternitate». În acelaşi text se proclama pentru prima dată în istorie faptul că Masoneria se bazează pe «existenţa lui Dumnezeu şi pe nemurirea sufletului»…
Interesant este ca în 1869, Marea Lojă Centrală, fondată în 1822 de către Suprême Conseil de France pentru administrarea lojilor simbolice din Jurisdicţia sa, solicită introducerea acestei devize în Scoţianism - dar și suprimarea referinţei la Marele Arhitect al Universului. După îndelungi dezbateri, în 1873 SCdF acceptă doar prima dintre aceste cereri. Același spirit și aceeași deviză va fi preluată de Marea Lojă Simbolică Scoţiană fondată în 1880 iar mai apoi de cea de a doua Mare Lojă a Franţei, constituită în forma actuală între anii 1894 şi 1896. Ca o paranteză, se ştie că în toamna anului 1843, în casa generalului Nicolae Mavros ia fiinţă Societatea Secretă «Frăţia» având ca lozincă «Dreptate-Frăţie» iar ca membrii fondatori pe Nicolae Bălcescu, Christian Tell şi Ion Ghica. Adoptând această deviză cu caracter autohton – născută treptat în gândirea politică românească, începând din timpul revoluţiei din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu– societatea «Frăţia» a avut de la bun început nu numai o acoperire, ci şi o altă deschidere decât societăţile secrete anterioare. Sub paravanul legal al unei activităţii literare, ea grupează în jurul său tineretul intelectual şi progresist din ţara Românească, dar şi pe tineri patrioţi din Moldova şi Transilvania. Pentru a salva deci națiunea, tinerii boieri luminați au pus bazele acestei societăți secrete şi tot în același scop cei mai mulți dintre membrii au aderat şi la Masonerie; gândeau ca doar astfel vor putea stabili legături externe, „invizibile”, strânse și puternice.
Revoluţia de la 1848, ca fenomen general european, a deschis un nou capitol în istoria omenirii. O parte însemnată a continentului nostru a fost cuprinsă în procesele revoluţionare și deşi acestea au îmbrăcat fiecare forme specifice, ele au înfăţişat şi numeroase trăsături unitare. Oricum, urmarea lor principală avea să fie instaurarea unei noi ordini în existenţa naţiunilor şi statelor europene şi apusul absolutismului, după o perioadă firească de reacţiune contrarevoluţionară. Spaţiile româneşti s-au încadrat şi ele în procesul general, înnoitor, de factură europeană. Deci revoluţia română trebuie considerată în legăturile şi interdependenţele care o ataşează revoluţiei europene. Bălcescu spunea prin 1850 în «Mersul revoluţiei în istoria românilor»  următoarele: «Revoluţia de la 1821 a strigat dreptate şi a vrut ca tot românul să fie liber şi egal, ca statul să se facă românesc. Ea fu o revoluţie democratică. Revoluţia de la 1848 a vrut că românul să fie nu numai liber, dar şi proprietar, fără care libertatea e mincinoasă. Pentru aceea adauga la deviza sa cuvântul frăţiei, această condiţie de căpetenie a progresului social. Ea fu o revoluţie socială. Revoluţia viitoare va cere unitatea şi libertatea naţionala. Deviza ei va fi: Dreptate, Frăţie, Unitate! Ea va fi o revoluţie naţională.»
De atunci încoace, tripla deviză republicană va rămâne mereu prezentă în Masoneria franceză. Universală, generoasă, dar nu de origine masonică, este o specificitate masonică numai pentru Franța. Dar pentru noi?! Cred că în primul rând, fraternitatea trebuie să rămână responsabilitatea noastră, a masonilor prezenţi şi viitori.
Poate că deviză republicană trebuia să fie rescrisă în această ordine: fraternitate, libertate, egalitate. Ideea nu a avut succes deoarece anticlericalii au afirmat atunci că fraternitatea era un concept eminamente creştin.
Filosoful contemporan Edgar Morin spunea că libertatea poate să fie instituită, egalitatea poate să fie impusă dar în schimb, fraternitatea nu se stabileşte cu o lege şi nici nu se poate impune de către stat! Fraternitatea este mereu înaintea noastră. Vine dintr-o experienţă personală de solidaritate şi de responsabilitate. Singură, libertatea ucide egalitatea şi egalitatea impusă ca unic principiu distruge libertatea. Numai fraternitatea permite să se menţină libertatea, continuând însă lupta pentru a suprima inegalităţile.
În secolul trecut două sisteme politice au încercat să întrupeze libertatea şi egalitatea. Liberalismul economic a încercat să asigure tuturor bunăstarea, iar socialismul a încercat să promoveze egalitatea, atribuind statului justa repartizare a avuţiei naţionale. La începutul sec. al XX-lea, crizele apărute au făcut să se înţeleagă că lipseşte o bază etică care să asigure un sens eforturilor celor care au misiunea de a organiza viaţa socială şi economică. Şi nouă, masonilor de ieri şi de azi, ne place să credem că fraternitatea ar fi putut şi ar putea fi tocmai acea referinţă etică.
Fraternitatea este adesea confundată cu solidaritatea, total greşit: solidaritatea are ca scop doar să corecteze inegalităţile şi nedreptăţile dar, în schimb, fraternitatea indică o societate în mod natural egalitară, o egalitate nu numai de drept ci mai ales de fapt, în numele demnităţii iminente a oricărei fiinţe umane. O societate fraternă este o societate în care fiecare privilegiu nu mai există, unde fiecare se îngrijeşte de celălalt. Implică un contact imediat cu persoanele, recunoaşte fiecare persoană care este în acelaşi timp diferită de mine şi egală cu mine. Diferit pentru că fiecare este unic, egal pentru că în fiecare există chemarea lăuntrică de a fi frate. Fraternitatea îmbogăţeşte libertatea şi egalitatea deoarece, contrar libertăţii liberale, libertatea fraternă se simte responsabilă de libertatea celuilalt: eu nu sunt cu adevărat liber dacă celălalt nu este liber.
Atunci când, după ororile celui de al Doilea Război Mondial, în anul 1948 O.N.U. a promulgat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, aceasta şi-a găsit fundamentul său în fraternitate. E suficient să recitim doar primul articol: «Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să acţioneze unii faţă de alţii într-un spirit de fraternitate». Asta înseamnă că fraternitatea nu este facultativă, nici spontană şi nici imediată, fraternitatea trebuie învăţată prin educaţie şi formare, nu numai de-a lungul vieţii şcolare, ci de-a lungul întregii vieţi. Este posibil să se trăiască împreună, să se păstreze propria identitate pentru că suntem membrii aceleiaşi familii şi sub privirea Marelui Arhitect - trebuie şi putem să trăim nu numai tolerându-ne reciproc, ci iubindu-ne ca într-o mare familie.
Dialogul devine deci un element decisiv în lumea de astăzi, nu doar pentru o coexistenţă paşnică, ci pentru promovarea unei lumi noi. Ca masoni, suntem cu toţii chemaţi să ne confruntăm cu trei provocări: provocarea identităţii, provocarea diferenţei şi provocarea pluralismului. Provocarea identităţii înseamnă a dobândi o conştiinţă a conţinutului propriei credinţe, pentru că nu se poate dialoga pe ambiguitate. Provocarea diferenţei: nu trebuie să credem că acela care aparţine unei alte culturi este un duşman. Provocarea pluralismului: trebuie să acceptăm că Marele Arhitect lucrează în mod misterios prin fiecare dintre noi.
Dacă reuşim să dobândim această spiritualitate, atunci noi, masonii, vom fi în măsură să eliminăm toate cauzele non-fraternităţii şi putem aduce un real serviciu celor aflaţi în căutarea sensului vieţii. Filozoful francez Paul Ricoeur afirma că «omul modern se confruntă în realitate cu patru probleme: problema autonomiei, a dorinţei, a puterii şi a non-sensului.» Trebuie să împărtăşim valorile care aparţin patrimoniului nostru: respectarea persoanei umane, care nu poate fi niciodată redusă la productivitatea sa economică sau la poziţia sa socială; tutelarea libertăţilor fundamentale ale persoanei umane; egalitatea, care pentru noi, francmasonii scoţieni, se odihneşte pe caritate. Trebuie să ne ajutăm, respectând diferenţele noastre, ca să alegem astfel între bine şi rău.
Să nu ne pierdem curajul, să privim în jurul nostru şi vom găsi un frate care trebuie iubit şi cu care să facem o bucată de drum împreună. Îmi revine în minte o pildă tibetană: «Într-o zi mergeam pe munte şi am văzut un animal sălbatic. Apropiindu-mă mi-am dat seama că era un om. Când am ajuns în faţa lui am văzut că de fapt era fratele meu».
Noi, masonii, vom rămâne mereu o minoritate, dar sper că vom fi cândva şi în România o minoritate care contează şi cel mai important, o minoritate care acţionează.
Este adevărat că oamenii se nasc cu aptitudini diferite, sunt înzestraţi cu talente diferite, trăiesc în medii diferite, într-un cuvânt sunt inegali. Egalitatea este doar în faţa legii. Cei care au introdus principiul libertate, egalitate, fraternitate au încercat să elimine privilegiile unora, căci majoritatea nu aveau libertatea de a-şi căuta năzuinţa spre fericire, spre a accede la anumite funcţii şi demnităţi doar pentru că îi recomanda talentul său abilităţile şi nu simplul fapt că s-au născut nobili, fraternitatea este total diferită. Dacă egalitatea este impusă prin lege iar libertatea este statornicită inclusiv de religii, fraternitatea înseamnă solidaritatea şi responsabilitatea membrilor unei colectivităţi, a unei organizaţii cum este Francmasoneria. În lipsa fraternităţii, respectiv a unor idealuri comune nu putem avea nici egalitate şi nici libertate. Chiar dacă lozinca Revoluţiei franceze este "Libertate, Egalitate, Fraternitate" trebuie înţeles clar ca Fraternitatea este cea care stă la baza primelor două. Fraternitatea nu este ceva care apare astăzi înainte de Convente şi mâine dispare, fraternitatea se seamănă, se cultivă, se udă, se creşte şi se întreţine începând de la iniţierea în primul Grad Simbolic şi probabil nu se termină nici în momentul în care vom merge în loja de la Orientul etern. Roadele fraternităţii sunt nu numai libertatea şi egalitatea, ci şi respectul şi responsabilitatea faţă de familie, faţă de ţară, faţă de semenii noştri de aici şi de pretutindeni, aflaţi la greu.
Fraternitatea este elementul esenţial, este liantul care ne leagă ca să fim solidari între noi, să împărtăşim acelaşi sentiment comun - mandria de a fi francmason
Unii iniţiaţi din păcate nu au înţeles esenţa Fraternităţii. În general ne tot lăudăm că suntem cei mai recunoscuţi, că suntem cei mai ezoterici dar nu avem Fraternitate şi nici solidaritate. Unde este Fraternitatea noastră? Vrem doar să avem beneficii şi avantaje ca Francmasoni, nu şi îndatoriri. Nu Libertatea, Egalitatea şi Fraternitatea sunt greşite, nu regulamentele noastre sunt greşite ci aplicarea lor şi modul cum sunt interpretate este greşit, Fraţii mei.

2 sept. 2016

VIVAT, VIVAT, VIVAT SEMPRE!

Este un an plin de evenimente aniversare, un an plin de speranţe pentru Ordinul nostru Scoţian! În acelaşi timp, ne dorim să fie un an al recâştigării normalităţii, anul în care se pun bazele unei reconstrucţii profunde, anul în care schimbările reale ar putea capăta contur şi consistenţă.
Cu ocazia împlinirii a cinci ani de la consacrarea și instalarea Supr.˙. Cons.˙., urăm viaţă lungă în pace şi armonie tuturor SS.˙.MM.˙.II.˙.GG.˙. de Gr. 33 și Ultim al R.˙.S.˙.A.˙.A.˙., membrii ai Col.˙. MM.˙. Off.˙., care au fost investiţi în funcţie la aceea dată. Fie ca întotdeauna să vă păstraţi încrederea în viitor, cutezanţa de a vă lupta pentru visele noastre comune şi răbdarea de a construi lucruri trainice. Să aveţi înţelepciunea de a recunoaște binele, forța de a răbda nedreptățile și puterea de a le înfrunta neobosiți. Să vă fie viața luminată de gândurile cele bune și de prietenia celor dragi!
La vreme de sărbătoare este de datoria noastră să ne amintim de toți cei care ne-au fost alături, de lucrurile și de faptele bune. Să ne amintim de urcușuri, dar și de coborâșuri, căci acestea ne fac mai puternici, ne testează determinarea. Acum depinde numai de noi să folosim oportunităţile pe care le avem pentru a progresa şi a face din Ordinul nostru acea organizaţie fraternă pe care cu toţii ne-o dorim. Să nu uităm cine suntem, să nu uităm care este menirea noastră, să nu uităm să fim Fraţi! Doar în măsura în care am învăţat lecţiile trecutului vom reuşi să înţelegem mai bine provocările care ne aşteaptă şi ne vom pregăti pentru ele aşa cum se cuvine. Doar împreună şi nu dezbinaţi, doar construind şi căutând mereu ceea ce ne uneşte putem evolua cu adevărat. 

31 mai 2016

Armonie si Geometrie la Bookfest


16 mai 2016

Aclamația Scoțiană

Aclamația Scoțiană se intalneste la sfârșitul deschiderii și închiderii lucr.·. primelor trei grade ale Ritului Scoțian Antic și Acceptat, completând trilogia formată din semn, baterie și deviza republicană "Libertate, Egalitate, Fraternitate". Originea acestui cuvânt a facut obiectul multor cercetări și teorii, atât din partea profanilor cât și din partea initiatilor in tainele Masoneriei. Prima înregistrare ne duce către imperativul verbului turcesc "urranack - a ucide". Acesta ar fi fost salutul (strigătul) ienicerilor, soldați însărcinați cu paza sultanului, atunci cand suveranul trecea prin fata lor, ceea ce înseamnă: "Ucideți-l! ". Avand in vedere viitoarele masacre ale dușmanilor sultanului, ar putea fi dubii asupra sensului aclamatiei dacă am traduce așa. Dar masonic vorbind, putem eventual spera ca acești dușmani să fie cei trei companioni responsabili pentru moartea lui Hiram?!
Potrivit scrierilor lui Delaunay (1815) și lui Vuillaume (1821), aceasta aclamatie ar însemna "Trăiască regele!" dar nimic nu poate justifica o astfel de interpretare din punct de vedere etimologic. Potrivit generalului si istoricului Louis Philippe, conte de Ségur, Prea Puternicul Suveran Mare Comandor al Suprême Conseil de France in perioada 1822-1825, acest strigăt de război ar fi fost adoptat ulterior, sub forma „URA”, de către cazaci în timpul dezastruoasei campanii din Rusia in anul 1812. În dicționarul limbii franceze publicat între 1863 și 1872, Fratele Émile Littré notează o etimologie slavă a expresiei "HU - RAJ" însemnând "către Paradis" și oferă o interpretare "în conformitate cu ideea că toţi care luptă cu vitejie și mor astfel se duc în Ceruri", la fel cum luptătorului jihadist i s-au promis optzeci de fecioare în paradisul lui Allah. Acest proces de reflectie trebuie sa fii ridicat semne de intrebare pentru membrii Grand Orient de France, care înlătura credința în Dumnezeu în anul 1877 și invoca Marele Arhitect al Universului în anul 1884.
Mai aproape de vremurile noastre, experţii Comisiei de Istorie si Ritualistică a Grande Loge de France i-au găsit o origine ebraică, „OZEH”, căreia îi propun o versiune distorsionată, „OZ'ZE”, însemnând "aceasta este puterea mea", făcând aluzie binenţeles la Marele Arhitect al Universului. Această interpretare a fost adoptată de către Conventul din 1961 și inclusă în ritual din anul 1962. Aclamatia „OZ'ZE” dispare în favoarea HOUZZAI în 1992. Faptul că profanii nu au observat radacinile acestei aclamaţii este scuzabil dar că masonii care practică Ritul Scoțian Antic si Acceptat s-au pierdut în cercetări academice si au omis indicația anunțată în mod clar de către Venerabil în primele trei grade este dezamăgitor: "Cu mine, frații mei, prin semn, baterie și aclamație scoțiană!".
Astfel, HUZZAI este o aclamație de origine scoțiană. Utilizarea sa este atestată în galica scoţiană, un dialect vorbit în Scoția secolului al XVI-lea. Face parte din aceeași familie ca și verbul "heeze" însemnând "a ridica", acest cuvânt a fost folosit pentru prima dată de către marinarii scoțieni pentru a se încuraja să ridice greutăți. Expresia franceză "Ho! Hisse (Ridicați)!" provine din acest verb scoțian. Sintagma a fost adoptată în sec. al X-lea de către marinarii englezi, care au folosit-o ca expresie consacrată in onoarea liderilor lor sau în onoarea unei personalități care vizitează o navă a Royal Navy. Marine Royale Française o va prelua ca strigăt al mateloţilor așezaţi astfel pe catarg și punte în anumite ceremonii oficiale, cum ar fi vizita șefului statului sau a miniștrilor, sau chiar ca dovadă a simpatiei pentru o altă națiune apropiată.
Înainte de a ajunge la o formă finală în Masoneria de Rit Scoţian, această aclamație a avut diferite forme de ortografie, în conformitate cu cele două forme existente în vechiul dialect: HOUZZA și HOUZZAY. În prima formă grafică, vocala terminală este pronunțată fie cu un / a / "lung" (ca în interjecția franceză "ah!") fie printr-un / e / alungit în conformitate cu pronunția scoțiana, sau chiar cu diftongul / ei /, pronunția normală a vocalei în alfabetul englez. Acest lucru explică fluctuațiile grafice și fonice întâlnite în alte limbi in afară de galica scoțiană și engleza britanică.
Așa cum este cazul în Franța pentru orice împrumut dintr-o limbă străină, cuvântul a fost scris în conformitate cu adaptarea fonologică. Îl întâlnim pentru prima data sub forma HOUZZE în "Guide des Maçons Écossais" din 1804, apoi HOUZZA în 1813 în "Thuileur de L'Écossisme". În 1820, Vuillaurne păstrează această ortografie, dar face următoarele precizări: "a se pronunța Houzzai". Ortografia cea mai apropiată de original datează din primul sfert al sec. al XIX-lea după cum reiese din “Ritualul primelor trei grade conform vechilor indatoriri”, publicat sub egida Suprême Conseil de France în 1829.
SCdF și-a menținut ortografia HOUZZAI până în prezent. Pe parcursul tuturor secolelor acest cuvânt în forma sa originală HOUZZA(Y), a devenit un arhaism și nu mai este păstrat decât în forma sa din cadrul Ritului Scotian Antic și Acceptat. Printr-un fenomen de schimbare fonetică care datează din antichitate, cunoscut în lingvistică ca rotacism, consoana /z/ a fost transformată în unele medii fonologice, în special în poziția intervocalică (între vocale) în /r/. A fost utilizat rotacismul de asemenea la aclamatia HOUZZA(Y), care a devenit în engleza britanică HURRA(H) începând cu sec. al XVII-lea, cu o variantă HOORAY și trecută în limba franceză în forma HURRAH. Astfel, etimologia menționată la începutul acestui articol (a se vedea “URA”) nu a fost, probabil o închipuire. Pur și simplu autorii, care nu erau neapărat experți în filologie și etimologie au ales originile indo-europene, unele dintre ele comune, dar referitoare la diferite sisteme lingvistice ale sistemului germanic, căruia îi aparține galica scoțiană și engleza. In plus, au operat o abordare cronologică greșită.
Utilizarea aclamației scoțiene HOUZZAI în Masoneria Anticilor, din care a rezultat ramura scoțiană, este perfect coerentă. Ritul francez, care rezultă din Masoneria Modernilor, a folosit inițial aclamatia latină "Vivat, Vivat, Vivat sempre!" ("Trăiască, trăiască, trăiască pentru totdeauna!"), fiind ulterior înlocuită cu motto-ul republican "Libertate, Egalitate, Fraternitate".

4 mai 2016

Prin jertfă, spre Învierea spiritului!

Deși în limba română substantivul înviere este de gen feminin, nu există, sau cel puțin nu cunosc să fi existat o reprezentare de orice fel a actului învierii ca sex feminin. Oricare înviere în toate religiile, de-a lungul culturilor și civilizației umane, este înfăptuită și reprezentată de un personaj masculin. Dacă mergem în Egipt, Orfeu este zeul care va învia din morți, în India Buddha ne învață despre o înviere spirituală, creștinismul îl are pe Iisus cel înviat din morți, iar în alte credințe religioase învierea, cu sensul de inițiere, este atributul unui personaj neapărat masculin: Zarathustra, Zeus, Zamolxis, Moise, Apollonius, Thor ș.a.m.d.
Pentru fiecare personaj mitic învierea comporta valori sociale și interumane care urmăreau să transmită împlinirea unor idealuri cerute de zeul suprem. Intermediarii învierii aveau puteri supraomenești, vindecau tot felul de boli, erau foarte înțelepți, milostivi, înviau morți, trăiau cu gândul la sacrificiul de sine în numele comunității, impuneau moduri de comportament, rânduiau legi și combăteau nedreptatea și inechitatea.
Învierea pentru toți acești oameni profetici este, în primul rând o normă și, în al doilea rând, un pachet de valori morale, sociale, etice și interumane. A învia nu înseamnă neapărat a birui moartea decât dacă numai moartea este considerată un obstacol în calea vieții și a rânduirii acesteia.
De aceea am putea reține că sunt sculpturi închinate tuturor valorilor și principiile umane, cum ar fi: dreptatea, dragostea, frumusețea, sinceritatea, înțelepciunea, victoria, vânătoarea, iertarea, precum și moartea, uitarea, răutatea, invidia, sărăcia, ura, dezmățul, trădarea și multe altele. Mintea umană a sculptat tot felul de zei și zâne, însă niciodată nu am întâlnit o statuie închinată învierii ca zeitate feminină. Poate pentru că învierea era exclusiv rezervată bărbaților. Sunt morminte întregi în care descoperim, alături de personajul decedat, nenumărate ființe feminine îngropate de vii, fie femei și fiice, fie tot felul de animale.
Ceea ce s-a dovedit cu certitudine, este că ideea de înviere apare prin credința că există viață dincolo de cea în care viețuim. Fiind legată de cultul îngropării bărbatului este, în definitiv putem spune că învierea este o idee care apare odată cu patriarhatul. În perioada matriarhală, a fi viu înseamnă a te naște și trăi în această lume. Nașterea și învierea nu neapărat trebuiau să se confunde. Între ele nu exista nici o diferență. În cele mai vechi morminte trupurile celor morți erau puse în poziții de făt în pământ, iar gropile erau vopsite în roșu, semn al sângelui în care este viața, pentru ca trupurile după ce mor în această viață să poată renaște în alta care îi urmează acesteia. Astfel înțelegem că a crede într-o altă viață de după aceasta este o credință practicată din cele mai îndepărtate perioade ale existenței umane. Din matriarhat omul credea în viață de după viață, însă pe atunci asta nu însemna înviere. Era numai o continuare a acestei vieți, care începe din pântecul matern, într-o altă viață care începe din pântecul pământului. Legătura dintre om și natură consta într-o continuitate fizică firească în care trecerea trupului prin fazele nașterii, copilăriei, maturității, bătrâneții și îngropării reprezentau un întreg, o singură existență, o viață indestructibilă în toată plinătatea ei. Omul se întorcea în pântecul naturii pentru a se reconforma întregului fără a i se opune. Erau necesare numai câteva ritualuri a căror simbolism cuprindea ideea că el este un călător atât în această viață, cât și în cea pe care nu o cunoaște, pentru care este tot atât de pregătit pe cât este și atunci când se naște din pântecele mamei. Continuitatea nașterilor nu însemna însă Înviere.
Învierea nu este o aducere la viață precum nașterea. Învierea nu este ceva firesc, natural, creativ. Ea este o zguduire a temeliilor creației, o radicalizare majoră a raporturilor dintre firesc și nefiresc. Ea nu se face prin moarte, ci prin jertfă. Diferența este că moartea este naturală, iar jertfa este o crimă motivată de credințe și principii indiferent de ce fel. Atunci când vorbim de înviere, vorbim de reproșuri, de revoltă, de lipsă de autoritate, de umilință, de dramaturgie, despre o forță care se adună de-a lungul timpului asemenea lavei într-un con vulcanic și care, atunci când erupe, arde totul în cale, pârjolește fără a face diferență, întunecă și cerul nopții și cerul zilei, pustiește și sfărâma totul din temelii și îngroapă parcă pentru totdeauna.
Învierea unui decedat nu poate produce aceste mișcări structurale. Este o minune ca și nașterea unui copil, însă nu schimbă valorile și principiile umane. De aceea, pentru a vorbi despre înviere trebuie întâi analizate dimensiunile culturale și sensurile etice și morale ale acesteia. În  sens istoric învierile au fost multe, în sens cultural învierea este specifică pentru fiecare civilizație. Modul de percepere este divers, însă ceea ce rămâne comun tuturor învierilor este latura profund structurală prin care aceasta transformă definitiv și brusc perspectivele asupra viitorului. Învierea este asemenea națiilor migratoare care, deși nu au lăsat multe dovezi în istorie din trecerea lor, au provocat totuși prin atitudinea lor agresivă și instabilă, ca alte imense mase umane să migreze pe suprafața pământului și astfel, prin complexa lor imixtiune, să creeze noi imperii, noi civilizații, să construiască și să revitalizeze continentele lumii peste veacuri și prin milenii.
Așadar, când facem referire la Ziua Învierii, gândul nu ar trebui să ne ducă la imaginea care o reprezintă, ci la contextul civilizator pe care un om unic a făcut-o posibilă. Învierea nu vorbește despre biruirea unei stări fiziologice a naturii umane, ci despre ridicarea naturii umane deasupra sinelui. A muri și a învia sunt două activități care fac parte din capacitatea umană dar în regiștri total diferiți. Moartea este naturală, Învierea este supranaturală. Moartea este a fizicului, Învierea este a psihicului. Când se moare totul se sfârșește. Când se învie se trece dintr-o stare în altă stare. Învierea nu este după moarte și nu are de-a face cu ideea de moarte. Ea se petrece în viață și atâta timp cât este viață. Ea este viață și constă într-o trecere a vieții dintr-o etapă inferioară la alta superioară. Este clipa în care poți să accepți cât de firească este și cât de nefirească este moartea, dar nu este moarte, deoarece, odată cu moartea învierea nu mai este posibilă. Este posibilă renașterea, dar renașterea este altceva decât moartea. Moartea este comună și veșnică. Învierea este personală și de moment. Învierea este ridicarea de sine prin sine pe un palier al cunoașterii personale. Ea este atât intimă, dar și filozofică, pe când moartea este numai firească.
În timp, învierea este ciclică. Putem învia regulat, potrivit unui calendar, tocmai pentru a ne aminti cât de important este a ne cunoaște, a ne descoperi și a ne depăși continuu. Asta nu înseamnă că învierea nu tinde spre eternitate, numai că odată raportată acestei dimensiuni, învierea este exprimată ca salvare, adică se permanentizează asemenea morții. Eternitatea nivelează valorile, iar o înviere eternă nu numai că își pierde miracolul și rostul, dar se bagatelizează până la paradox. Moartea însă nu se poate bagateliza, deoarece ea există datorită consumului etern al ideii de sine. Dacă fiziologic moartea transformă realul în risipă, ideologic moartea există tocmai pentru că face ca totul să nu existe. Acest paradox este unul viabil și corect și, datorită modului sănătos de a se manifesta al morții, învierea pare numai o lamă de fulger prin întunericul profund al morții. Când și când, unde te aștepți mai puțin, vuiește adâncul și din forțe necunoscute apar lumini bengaleze care lumină cerul ființei cu stări onirice aproape reale care transpun irealul infinit în clipe vii de viață și de confort sapiențial.
Pentru a reprezenta asemenea idei într-un complex sculptural ar fi nevoie de geniul unui artist pentru care învierea conține mai mult decât puținul pe care l-am exprimat aici. Ceea ce rămâne din tot ceea ce am scris acum este praful care se va așterne peste aceste rânduri, praf care se va ridica numai într-o zi în care cineva va dori să completeze dimensiunea învierii cu noi sensuri și direcții. Cu siguranță voi reîncerca, deoarece pentru mine, așa cum am arătat, a învia însemnă viață și valori umane. A învia nu este o biruință, ci o tresărire de orgoliu incomensurabilă capabilă să mute munții, să sece mările și să nască națiuni cu valori și principii noi. Istoria, atât cât o cunoaștem, a consemnat tot felul de mărturii despre astfel de învieri.

Am zis!

Bacchus din Teba