23 aug. 2013

Gata, magistratii au voie cu sort!


Comisia pentru eficientizarea Consiliului Superior al Magistraturii și a instituțiilor coordonate, parteneriatul cu instituțiile interne și societatea civilă a propus plenului CSM să aprobe o hotărâre de principiu prin care să stabilească că judecătorii și procurorii pot face parte din organizații masonice.
ORDINEA DE ZI A SEDINTEI PLENULUI C.S.M. SOLUTIONATA DIN DATA DE 20 AUGUST 2013
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 14244/1154/2013 privind solicitarea de invalidare a hotărârii Comisiei nr. 2 din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din data de 16 aprilie 2013 referitoare la posibilitatea judecătorilor şi procurorilor de a face parte dintr-o organizaţie masonică.
Solutie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, în sensul că:
- soluţiile din minutele comisiilor din cadrul CSM nu sunt susceptibile de revocare – instituţie specifică Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu atât mai mult cu cât nici petiţionarul nu a invocat prevederile acestei legi, astfel că nu există o procedură precontencioasă;
- dat fiind rolul acestor comisii, astfel cum este reglementat de dispoziţiile art.411 alin.(2) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSM, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr326/2005, cu modificările şi completările ulterioare, opiniile comisiilor nu sunt susceptibile nici de „invalidare”, ci pot fi însuşite sau nu de către Plen/Secţii.
În sensul celor de mai sus, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii decis respingerea solicitării preşedintelui Comitetului de conducere interimară a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat de invalidare a minutei Comisiei din data de 06 aprilie 2013, ca inadmisibilă.
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis adoptarea unei hotărâri de principiu prin care să se stabilească următoarele:
- posibilitatea judecătorilor şi procurorilor de a face parte din asociaţii fără scop patrimonial nu contravine normelor legale care reglementează incompatibilităţile şi interdicţiile, în măsura în care organizaţiile respective sunt înregistrate legal, îndeplinesc cerinţa prevăzută în art.11 alin.(3) din Legea nr.303/2004 şi în art.6 alin.(3) din Codul deontologic al magistraţilor şi funcţionează în limitele scopului şi activităţilor declarate şi autorizate de către instanţele judecătoreşti prin hotărârile privind înscrierea în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
- un magistrat nu poate face parte din asociaţii secrete, interzise de art.40 alin.(4) din Constituţie. Dacă o asociaţie înregistrată legal cu un scop, funcţionează în fapt ca o asociaţie secretă, având alte scopuri decât cel declarat, acest fapt trebuie dovedit în fiecare caz în parte, neputând fi prezumat;
- judecătorii şi procurorii au obligaţia de a completa în cadrul declaraţiei de interese prevăzută de art.5 alin.(2) din Legea nr.303/2004 şi de Legea nr.176/2010, modificată, calitatea de membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale, inclusiv cele masonice.

 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu