22 feb. 2015

DE CE UN MAESTRU MASON AL RSAA POARTĂ ÎN MOD TRADIŢIONAL UN ACOPERĂMANT PENTRU CAP?

În dicționarul de simboluri se menționează că într-o adunare masonică, Venerabilul înscăunat este singurul care trebuie să poarte capul acoperit cu o tocă semn distinctiv al prerogativelor sale de comandă, analog unei coroane ca însemn al puterii suverane. Cutumele masonice prevăd că Venerabilul Maestru îi înmânează noului Maestru o tocă, spunându-i: “de acum înainte vă veți acoperi capul în lojă Maeştrilor”. Acest străvechi obicei este un indiciu al libertății şi superiorității; până în momentul respectiv, inițiatul a servit ca ucenic si calfă, din acest moment el va porunci, fără a abuza de acest privilegiu.  Întrucât craniul înveleşte locaşul intelectului, al percepțiilor fizice şi spirituale, acoperirea capului a reprezentat dintotdeauna o atitudine de respect si deferență în locaşurile sfinte. Astfel, în Grecia, preoții Cibelei purtau o tiară, existentă si la perşi, ca simbol al suveranității. Romanii recurgeau la acoperirea capului, în special la înmormântări. În acelaşi timp, acest privilegiul era rezervat numai celor născuți liberi,sau care şi-au dobândit libertatea, fiindu-le interzis sclavilor de a purta capul acoperit. În epocile medievale cavalerii îşi purtau armura şi coiful atât în expediții cât şi în viața de zi cu zi. Acoperământul pentru cap, cu funcționalitatea sa de protecție, era îndepartat în prezența unui prieten, în semn de încredere față de acesta, ca dovadă că nu există frica de a fi lovit, iar in prezența regelui,îndepartarea acoperământului simboliza că viața sa este a suveranului. O altă simbolistică a acoperâmantului pentru cap o întâlnim in tradiția catolică.Tiara papala, compusă din cele 3 coroane, reprezintă suveranitatea asupra celor 3 lumi: fizică, însuflețită şi spirituală. În tradiția evreiască, kippa este purtată ca referință permanentă față de un Principiu  superior față de care toți se subordonează prin destin, nu prin opțiune; este semnul simbolic al prezenței mâinii Divinității, asupra celui care o poartă, al dependenței şi supunerii acestora față de poruncile divine. Se poate spune că acoperirea capului la gradul de Maestru evocă perpetua dependență a oricărui fapturi omeneşti față de un Principiu Creator, fiind deasemeni un semn de smerenie. O altă asociere a acoperământului pentru cap este aceea cu cheia de boltă a unui edificiu de cult: omul fiind un templu viu, iar capul locul cel mai înalt, atât la propriu cât si la figurat, preluând lumina, organizând şi armonizând energiile întregului edificiu prin domul cupolei. În asociere cu naşterea unui copil, a cărui fontanela se închide la 18 luni şi se osifică la 6-7 ani (acoperământul capului învelind fontanela), toca simbolizează trecerea la o etapă de opacizare în raport cu percepțiile intuitive nemijlocite, sfârşitul stării de inocență primordială supraviețuitoare în prima copilărie a omului muritor. Astfel, putem spune că, pe langă funcția sa exterioară de protecție, acoperământul capului îndeplineşte, într-un cadru masonic şi o funcție esoterică, aceea de a concentra energiile.

Am zis !

F.∙. Tudor I.   

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu