20 ian. 2013

STALKER - Carte pentru trup, minte şi spirit de Constantin Chiticaru

Motto: „Libertatea spirituală este CALEA prin care ajungi la divinul din tine. Atunci când fiinţezi în starea de libertate, CALEA duce înspre tine şi se revarsă asupra celorlalţi, devenind IUBIRE, LUMINĂ şi ARMONIE. Abia atunci, tu ca OM, în această lume, te afli de-a dreapta Tatălui, întru DIVINITATE.”         
Nimic nu poate fi mai frumos pe Pământ decât să ai curajul să îţi deschizi sufletul în faţa oamenilor, mai ales atunci când exerciţiul de viaţă este unul bogat, plin de pioşenie şi cu multă credinţă în Dumnezeu. Este sentimentul plăcut pe care l-am trăit citind această carte, acest eseu, pe care fratele Constantin Chiticaru  l-a aşezat pe o rază de soare, ca noi să ne bucurăm contemplându-l. Ezoterismul, în toate formele sale, şi-a găsit o expresie ancestrală în sufletul celor care, prin vocaţie, au aderat la Ordinul Masonic. Dacă în viaţă ai înţelepciunea de a fi convins  că numai respectând oamenii te poţi bucura de respectul lor şi că întotdeauna e bine să păstrezi în suflet lumina trecutului pentru a consolida vibraţia pozitivă a viitorului, atunci te poţi considera un om împăcat cu viaţa. Prin aceste puţine, dar din suflet, cuvinte, vreau să îl felicit pe autor, pentru că, înainte de orice, sinceritatea, aplecarea poetică şi respectul faţă de fiinţa umană i-au înnobilat simţirea şi periplul prin această lume. AM ZIS! M.'.M.'. al M.'.L.'.N.'.A.'.R.'. 
Am reuşit să citesc cartea ta şi îţi mulţumesc că mi-ai oferit posibilitaea de a o cunoaşte înainte de a fi publicată.  Mi-ai cerut , prieteneşte, să exprim o părere şi asta voi încerca să fac în continuare . Te rog să nu consideri părerea mea o recenzie pentru că nu am formaţia intelectuală necesară, încât să pot scrie aşa ceva. Voi începe prin a-ţi spune de ce mi-a plăcut  şi anume pentru că am descoperit teme la care şi eu meditez de ceva vreme.  Poate să fie vârsta de vină?  Trebuie să fiu sincer şi să mărturisesc că o parte din ele le-am descoperit şi mi le-am cristalizat insistând asupra lor de unul singur, iar o altă parte le-am descoperit sau mi le-am conturat mai bine citind cărţi. Aici ar fi de făcut sublinierea că şi eu, la rândul meu, am început să citesc o anume literatură şi anumiţi autori, după ce am fost iniţiat. Mi-a plăcut această carte pentru că se doreşte a fi un mesaj pentru cei mai tineri, despre care consider că le putem face un mare serviciu şi să le aducem în atenţie căi verificate de urmat în viaţă, valori reale de respectat şi aplicat în viaţa de zi cu zi, locuri unde trebuie să caute şi unde pot găsi cunoştinţele care să le ofere sprijin în momentele de răscruce, să-i ajute la cât mai multe opţiuni corecte   atunci când sunt nevoiţi să facă alegeri întru slava Domnului. Viaţa ne solicită foarte intens, într-un cuvânt,  suntem datori să-i ajutăm să înţeleagă la timp ceea ce tu spui foarte frumos: "Prin felul nostru de a fi, fiinţăm sau doar existăm, putem să fim lumină sau întuneric, putem să trăim în zona de energii pozitive sau să vieţuim în zona celor negative". În altă ordine de idei, pot să îţi spun că am simţit cartea ta ca pe o discuţie între prieteni, la o cafea, undeva pe o terasă scăldată de soarele de toamnă. Cred că ai scris aşa cum ţi-au venit ideile în minte şi asta mi-a creat o mică senzaţie de confuzie. Cartea nu are o sistematizare aşa cum ne-au obişnuit cărţile scriitorilor  "de meserie", ca să zic aşa. Eu, cu formaţia mea de inginer, aş fi început cartea cu capitolul 7, “Nevoia de armonie”.  Consider că primele fraze din acest capitol conţin un mesaj de mare importanţă, şi,  cu puţin efort, poate fi chiar una din concluziile lucrării tale. Dar, aşa cum spuneam, cartea poate fi asemuită cu o discuţie între prieteni, o discuţie în care tu spui totul, dintr-o suflare, dorind să cuprinzi în cuvinte tot ce simţi, toate gândurile ce te invadează. Am ajuns la această percepţie, realizând că ar mai fi fost lucruri de spus, în ideea că această carte poate fi un mesaj către cei mai tineri. Sunt convins că şi tu, dacă ai scrie cartea din nou, ai mai putea adăuga câteva lucruri şi cred că ai mai şi scoate. Intuiesc că doreşti să mă întrebi ce mi-a plăcut cel mai mult. Ştii, eu când citesc, mi-am făcut obiceiul de a sublinia sau de a pune semne la frazele sau la ideile la care doresc să revin mai târziu, să le recitesc sau chiar să le notez într-o memorie de calculator pentru a le avea la îndemână tot timpul.    In cartea ta am pus mai multe semne, dar fraza pe care mi-am propus să o notez este: "Tu meriţi tot ce e mai bun. Ceilalţi nu înţeleg acest lucru deoarece şi ei gândesc că merită tot ce e mai bun. Prin urmare, nu aştepta nimic de la ei". La final, îţi mulţumesc încă o dată pentru că mi-ai oferit ocazia să citesc cartea înainte de a fi tipărită şi mă simt onorat de dorinţa ta de    a-ţi transmite gândurile despre ea. AM ZIS! S.'.M.'.C.'. al S.'.C.'.R.'.
Fraţilor mei întru fiinţare!
Deşi această carte nu e explicită, ca şi adresare fraţilor din Masoneria Română şi celor de pe întreaga planetă, oriunde s-ar afla, ea se vrea o piatră şlefuită, după puterile mele, pusă la temelia Templului pe care îl construim, ca demni urmaşi ai masonilor dintru începuturi. Demersul meu vine din tot ce am trăit, gândit şi simţit, pe parcursul drumului într-o Lojă Albastră, din experienţa cu fraţii români, dar mai ales cu cei din afara ţării. Trăirea, simţirea - întru fraternitate - nu are graniţe de limbă, de origine sau de naţionalitate a celor  cu care am avut onoarea să mă întâlnesc. În mijlocul lor, în Templu sau în afara lui, mi-am regăsit libertatea de a fi,  mi-am găsit Calea către lumină, armonie şi iubire, mi-am regăsit drumul către grăuntele de divinitate din mine. Şi, pentru toate acestea, mă simt dator să vă arăt Calea prin care eu am devenit FIINŢARE şi nu doar o existenţă întru vieţuire, aşa cum, în mare parte, am fost înainte de a deveni unul dintre VOI. Poate nu o să fiţi răbdători şi nici îngăduitori cu mine şi cu această carte, drept pentru care , cu teamă, dar şi cu speranţa că nu o să fiu considerat orgolios, vă pun la dispoziţie cheia în care a fost relevată.  Cartea aceasta nu a fost scrisă cu mintea celui căruia – prin educaţie, cultură şi manipulare – i-a fost pre-fabricată existenţa de către o societate  bazată exclusiv pe materialitate.   Cartea aceasta a fost scrisă cu inima, cu dorinţa şi bucuria celui eliberat dintr-un univers concentraţionar şi nerăbdător să demonstreze că este mai mult decât o vieţuitoare. Să nu vă fie cu supărare, fraţii mei, cartea aceasta nu trebuie doar citită, ci ascultată cu inima şi, mai ales, nu trebuie judecată. Dar, pentru asta, fiecare trebuie să încerce să uite ce a învăţat, să lase deoparte gândirea fundamentată materialist, să se elibereze de cel care a fost şi este, aşa cum facem atunci când intrăm în Templu şi lăsăm la poartă metalele.  Putem trece de la citirea acestei cărţi, la ascultarea ei cu inima, la fel cum trecem de la lumea profană spre iniţiere, cu umilinţă şi înţelegere.  Pătrundem în altă ZONĂ, acolo unde trebuie să ne călăuzească paşii doar LUMINA, acea lumină, pe care o aprindem pentru a se revărsa asupra noastră, întru lucrarea de împlinit. Fiecare trebuie să se cufunde în Zona din el spre cunoaştere, înţelegere şi, mai ales, spre propria sa devenire, spre a pătrunde în Taina Luminii, care e IUBIRE.  Acest drum e lung şi greu pentru fiecare din noi. Această lucrare întru fiinţare nu se poate realiza de azi pe mâine. Ne dăruim cu fiecare pas de simţire şi trăire spirituală şi ne întoarcem cu răbdare, înţelegere, iubire şi, mai ales, umilinţă înspre noi, apoi înspre fraţii noştri, spre bucuria Marelui Arhitect al Universului.
F.'. C-tin Chiticaru, Ven.'.M.'. / R.'.L.'. Torontal - Or.'. Timisoara 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu