14 iun. 2014

Datoria, o conceptie universala si personala

Datoria, ca și concepție, își are originile în timpuri imemoriale, mitice. Este strict legată de teoria creației. Ea a apărut odată cu omenirea, ab inițio.
Potrivit religiei creștine datoria apare odată cu prima lege a ființei umane. Această lege sau datorie arată cât de liberi erau primii oameni în Rai, deoarece li se explicase câte au voie să facă și câte nu.
Așadar, datoria umană și interdicția divină sunt angajamentul asumat reciproc de către divin și uman potrivit unui contract indestructibil. Aici întâlnim, în formă incipientă, forma contractului de bună-conviețuire.
Pe de altă parte conceptul de datorie poartă și o valoare subiectivă, deoarece se referă la datoria sau datoriile unui subiect. De aceea trebuie să înțelegem că datoria nu comportă numai aspecte personale, deoarece subiectul nu este singur, ci devine și are valoare de sine - valoare individuală - numai raportându-se, integrându-se și definindu-se, adică îndatorindu-se la cel de dincolo de el, la altcineva.
O clasificare a datoriilor persoanei s-a încercat dintotdeauna, dar cristalizarea acestui concept începe cu Immanuel Kant care a definit ideea de datorie analizând filosofic datoria față de sine, față de ceilalți, față de patrie, de Dumnezeu, etc.
Potrivit filosofiei kantiene putem vorbi de datorii absolute, fundamentale cum ar fi cele raportate la divinitate și concretizate în credințe și manifestări religioase, și de datorii generale, personale adică cele raportate la sine, la căutările din adâncul propriei ființe.
Astfel, datoria și implicarea în cunoaștere, descoperă cazuri și cutume tradiționale ce se potrivesc cu datoria de membru al societății. Cel care dorește să se implice va trebui să își înțeleagă datoria față de adâncul sinelui spiritual. Motivat de acest obiectiv, de această datorie va lupta  necontenit spre a spori în dorința sa de cunoaștere.
Pentru a reuși să facă acești pași extraordinari va trebui să își analizeze zilnic toate provocările și încercările externe sau interne, începând cu cele mai nesemnificative și continuând – potrivit puterii sale de aprofundare și dorinței de cunoaștere – cu cele de care depinde cel mai mult, până la momentul în care dincolo de ele va vedea că și-a îndeplinit datoria de a căuta esența în absolut. Acest pas devine o necesitate vitală în momentul în care conștiința se raportează la o autoritate superioară, transcedentă.
Nu trebuie uitat însă că esența căutărilor constă întotdeauna în aflarea esenței divine, ceea ce dă un sens nou expresiei: ”este mai ușor să îți faci datoria, decât să o cunoști”.
Revenind la titlu, este necesar să reafirmăm - pentru o mai bună înțelegere viitoare - că noțiunea de datorie era cu desăvârșire necunoscută ritualurilor vechi. În acest sens nu trebuie să uităm Istoria. Ea rememorează fapte adevărate, reține date și întâmplări potrivit povestirilor biruitorilor și îndeamnă continuu la meditație. Așadar, firul istoriei ne ajută să înțelegem că balansând între valori morale și teorii, facem jocul rațiunii divine care corectează mersul lumii precum gramatica corectează și ortografiază exprimarea unei limbi.
Starea aceasta se bazează și azi pe ideia datoriei fundamentele, adică aceea care se raportează la absolutul primordial și se consideră a fi, din punct de vedere constructiv, un concept fundamental în perspectiva devenirii și desăvârșirii.
În raport cu libertatea, datoria se impune la modul imperativ și ține cont de formarea și cunoștiința aceluia care o îndeplinește. De aceea putem vorbi despre datorie ca o atitune morală, atică una principială care comportă obligatoriu cel puți două aspecte:
Datoria obștească. Aceasta se alcătuiește din varii interpretări deoarece depinde de religia, societatea, patria, etnia etc., potrivit cărora se manifestă și își justifică existența. Această datorie este una naturală. Ea vine din mediul intim și reprezentativ. O astfel de atitudine, vis-a-vis de ideea de datorie, nu are un caracter motivant;
Datoria esențială, pe de altă parte, se adresează direct celui care caută să se raporteze la Absolut prin munca depusă spre a afla sensul esențial al ființei, adică spre a înțelege și practica datoria față de semeni, față de sine, dar mai ales spre a accepta și împropria aflarea drumului ce duce spre Adevărul care adună la un loc toate cele risipite. Datoria ca datorii comportă dimensiuni multiple și prin modurile de manifestare urmărește dezvoltarea înțelepciunii pentru a pregăti aprofundarea dimensiunilor spirituale și profunzimilor intelectuale, cum ar fi: datoria de a medita, datoriile prevăzute în momentele sfinte ale vieții, a persevera în cunoaștere, a păstra tăcerea când trebuie, a căuta dreptatea în toate împrejurările, a-ți iubi frații, a te supune legii și disciplinei, etc. Dar, în toate aceste cazuri trebuie să reținem că este vorba de datorii și nu de Datorie, căci spre cele ce avem de făcut și spre ceea ce suntem datori, Datoria se definește a fi o cale infinită. A o afla și a o urma comportă o vocație ce se definește prin datul rațiunea de a fi. Aflați pe calea Datoriei, întâmpinăm numeroase alte îndatoriri pe care trebuie să le împlinim sau să le rezolvăm, iar țelul suprem pe care trebuie să îl atingem constă în înțelegerea profundă a sinelui. Pentru a realiza acest obiectiv avem de căutat Adevărul și Dreptatea în tot ceea ce ne înconjură și ne reprezintă. Adevărul îl descoperim prin raportarea la dimensiunile răsăritului și apusului, iar Dreptatea o împarțim potrivit unităților egale și necesare, urmărind negreșit să adunăm laolaltă ceea ce s-a pierdut pentru recâștigarea ființei ca simbol al unității. În vederea acestui scop ideea de datorie devine un obiectiv cu valențe mistice și astfel înțelegem că marea Datorie este intim reprezentată de imagine. Imaginea unei chei care reține în imaginea, în linia și forma sa parola, formula, intrarea sau deschiderea unei bune orânduiri obștești. Dacă raportăm sensul cunoașterii și căutării personale la dimensiunea nedefinită a sinelui divin, înțelegem că datoria fiecăruia comportă atitudini diverse în numele cărora ar trebui să încercăm să ne aprofundăm în propria cunoaștere de sine. Cei care admiră o astfel de muncă ar trebui să capete la rândul lor valori existențiale și raționale potrivit etapelor prin care caută a încerca să se autodepășească. Ei sunt asemeni razei vii de lumină care aleargă prin întuneric pentru a da dovadă pretutindeni de existenței unui fiat lux  primordial. Cel care împlinește toate aceste datorii sau îndatoriri este un muncitor care lucrează în carierea luminii. Bucățile de lumină ce le desprinde din muntele soarelui veșnic sunt etape care definesc părțile unei construcții intime și interioare ce răspund cerințelor Absolutului în vederea realizării unui Univers reclădit pe temelia Cuvântului Primordial.

Am zis!

F.·. Mircea N.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu