28 feb. 2013

Armageddon reloaded

Drăguţi Fraţii mei,
Raspund celor ce mă îndeamnă la o poziţie vis-a-vis de avalanşa neregulilor ce abundă în prezent în administrarea organizaţiei noastre fraterne. Le mulţumesc pentru preocuparea intensă pe care o au faţă de Lucrare şi îi liniştesc spunându-le că această stare este efemeră. Stabilitatea Marii Loji nu poate fi afectată de sminteala unor mărunţi. Este agitaţia sterilă a unor iepuraşi de-o noapte care fâlfâie din urechi în jurul neonului pe care îl confundă cu Marea Lumină. Nu este mai puţin adevărat că în momentul revenirii la normalitate va trebui să curăţăm Obedienţa de mizerie utilizând mijloace regulamentare în baza unor dovezi irefutabile. Efigiile sunt pregătite să ardă, pentru că orice acţiune împotriva Obedienţei nu trebuie sa rămână nepedepsită. În prezent, aşa cum se observă, a fost instaurat un sistem corupt în care, indivizi care nu au calitatea să ocupe o funcţie sau o poziţie în structură sunt instalaţi abuziv tocmai în acele posturi (Venerabili sau demnitari ai Marelui Consiliu care nu au împlinit un an ca Maeştrii Masoni, înlocuirea abuzivă a unor demnitari votaţi de Convent, sau demnitari votaţi în lipsă de cvorum). Se consideră că, acceptând compromisul, aceştia vor fi obedienţi celor ce i-au corupt. Din păcate, cei mai multi sunt victimele unor iluzii, ratând şansa unor promovări corecte care să le dea siguranţă şi implicit o poziţie demnă atât în raport cu Fraţii cât şi în relaţia cu forurile superioare. În acest mod este afectat principiul EGALITĂŢII. Mai nou, pe cât de incredibil pe atât de adevărat, s-a trecut într-o nouă fază: există fraţi care au fost ameninţaţi să nu participe la Marele Consiliu pentru a nu divulga public infracţiunile masonice comise de către Marele Maestru şi camarila care îi sugerează demersurile ilegale. Se prefigureazăsilueta unei structuri mafiote dominată de teamă şi respect impus prin forţă. Se anulează astfel principiul LIBERTĂŢII care ar trebui să primeze într-o organizaţie care se opune cenzurii prin definiţie. Acestă dezordine, căreia i se inventează pe genunchi „legi şi articole” care săo justifice, este susţinută prin diversiuni infantile în care sunt lansate acuze asupra Fraţilor care se opun acestei stări. Se induce un seniment de ură între Fraţi sau între Loji tocmai de la nivelul care ar trebui să medieze şi să stingă posibilele animozităţi. Se încalcă flagrant principiul FRATERNITĂŢII care ne deosebeşte de societăţile profane. Dacă apreciem unele personalităţi ale trecutului care au impărtăşit valorile noastre fără a fi iniţiaţi numindu-i„masoni fără şorţ”, constatăm astăzi că obedienţa noastră este bântuită de prea multe „şorţuri fără masoni” care într-o mişcare sinistrorsum proiectează în derizoriu idealurile pentru care am venit şi rămânem în Ordin. Masoneria poate exista foarte bine fără oricare dintre noi ca indivizi. Însă nu poate rezista dacă se dezice de principiile fundamentale care o definesc: principiul Libertăţii, al Egalităţii şi al Fraternităţii. Profilul unui Membru al Marelui Consiliu al Marii Loji este cel al unui Maestru Mason care exprimă cu demnitate voinţa Lojilor care l-au desemnat prin vot pentru această poziţie în cadrul Adunării Regionale. Viitorul Mare Maestru va corecta derapajele actuale aducând Marea Lojă pe triectoria firescului, aşa cum v-o doriţi Dumneavoastră, Respectabili Maeştrii, indiferent de funcţie sau rang. Iată motivele pentru care am refuzat să mai particip la o mascaradă imaginată pentru a hrăni egolatria Marelui Maestru şi pentru a mă delimita de un grup care a reuşit să monopolizeze Marele Consiliu numind (sau autonumindu-se) prin fraudă, minciuni şi abuz membrii ai Marelui Consiliu – fantomă, care să le valideze prin vot măsurile inepte, neconforme cu normele cutumiare ale masoneriei autentice: 1. La 30 noiembrie 6012 are loc un Mare Consiliu la care nu se întruneşte cvorumul necesar pentru a avea loc Ţinuta de Mare Consiliu, fiind prezenţi numai 9 membrii din 17 necesari pentru a se ţine Ţinuta. Lipsa multor membrii constituia un protest tacit vis-a-vis de încercarea Marelui Maestru de a impune un Mare Secretar neagreat de Consiliu din motive care ţin în principal de moralitatea acestuia cât şi de lipsa unor competenţe necesare pentru a face faţă acestui post (motiv pentru care o asemenea propunere nu a fost supusă unei decizii constituţionale în cadrul Conventului care avusese loc cu numai o lună în urmă). Ceremonia are totuşi loc, Marele Maestru hotărând în mod absurd că vor vota toţi Maeştrii din sală (adică invitaţii care nu pot avea drept de vot). Pe parcursul şedinţei se iau măsuri importante, inclusiv numirea în funcţie a personajului amintit. Se scrie şi se semnează un proces verbal în care se specifică măsurile votate ilegal. Miza acestei numiri este clară pentru toată lumea: manipularea voturilor la alegerile de anul acesta pentru funcţia de Mare Maestru. 2. În luna decembrie 6012 am iniţiat un memorandum către Suveranii Mari Inspectori Generali, document care ilustra printre altele şi situaţia nefirească din Obedienţă, mai ales apariţia unor intrucţiuni nesemnate ale Marelui Secretariat cu pretenţii stupide,fără legăturăcu practica masonică. În scurt timp documentul ajunge să fie public. 3. Ca urmare, se cere de către mai multe loji Procesul Verbal al Ţinutei cu pricina, cerere care se izbeşte de refuzul cartegoric al Secretariatului. Apariţia acestui proces verbal ar fi incriminator, uzurparea unei funcţii fiind clasificată ca acţiune împotriva Ordinului şi având consecinţele ineluctabile. Tardiv, constrâns de împrejurări, pentru a da o aurăde legalitate, se emite de către Marele Maestru un decret de numire în funcţie a Marelui Secretar în baza unui articol al Regulamentului privind „situaţiile de urgenţă”. 4. Reacţionând în faţa acestei situaţii bizare, unele Loji elaborează un text în care se expun cele descrise mai sus, urmărind forţarea conducerii să revină la normalitate în conformitate cu Regulamentul şi Constituţia Marii Loji. Prin vocea unui terţ, iniţiatorul acestui proiect este ameninţat să nu participe la Şedinţa de Mare Consiliu din 26 ianuarie a.c. pentru a nu divulga matrapalzâcurile conducerii. 5. Convocarea la Ţinuta de Mare Consiliu din 26 ianuarie este semnată în numele persoanei care, aşa cum am arătat, nu poate fi recunoscută ca Mare Secretar. Urmarea firească a acestui fapt este că la această ţinută din nou nu se întruneşte cvorumul necesar, numărul Membrilor Marelui Consiliu fiind de 16 membri din 17 necesari. În loc să se anuleze Ţinuta conform regulamentului, sfidând din nou instituţia Marelui Consiliu, s-a scornit pe loc soluţia înlocuirii mele din funcţia de Mare Expert cu unul dintre invitaţi. Evenimentele descrise nu trebuie să neliniştească membrii Obedienţei pentru că această situaţie este cunoscută şi amendată corespunzător la nivel internaţional, iar în plan intern Marea Lojă nu va mai putea fi condusă mult timp cu o atitudine de bulibaşă. Atenţia noastră nu trebuie să fie îndreptată însă asupra unor persoane ci asupra sistemului. Iar sistemul nu trebuie „reformat” ci aplicat. Trebuie numai să rămânem fideli principiilor care formează baza sistemică pe care trebuie să construim în viitor. În spiritul Frăţietăţii va trebui să iertăm greşelile şi să nu lăsăm să se mai repete. În spiritul Egalităţii va trebui penalizăm excesele celor care vor să-şi aroge calităţi pe care nu le pot deţine desconsiderând regulile. În spiritul Libertăţii va trebui să avem curajul să ne exprimăm.
„Foc! Mai tare foc! Şi ăl mai tare foc! Una, doi, tri!”
Am zis.

Un zidar liber

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu