19 ian. 2010

Cateva cuvinte despre Cabala


Invaluita in confuzie, legende, mituri si interpretari eronate… Cabala autentica a fost ascunsa timp de mii de ani! Deşi originile ei sunt înrădăcinate în vechea antichitate, din timpul anticului Babilon, aceasta ştiinţa a rămas practic ascunsă omenirii, de când ea a apărut în urmă cu mai mult de patru mii de ani si poate tocmai această tăinuire a menţinut nemuritoarea ei atracţie. Savanţi şi filozofi renumiţi din multe ţări, ca de exemplu Newton, Leibniz sau Pico della Mirandola au cercetat şi au încercat să înţeleagă ştiinţa Cabalei insa totuşi, până în zilele noastre numai puţini ştiu ce este într-adevăr.
Putem spune, generalizand ca este o tradiţe esoterică ebraică, existând de pe vremea lui Rabbi Simion ben Yochai (sec.2 d.C.), completată în Evul Mediu prin Cartea lui Zohar si apoi în epoca modernă prin Hasidism. Cabala, de la cuvântul neo- hebreu gabala, înseamnă de fapt primire, transmisiune, tradiţie, adică receptarea unui patrimoniu de natură divină, transmiterea lui de către adepţii acestei credinţe, precum şi interpretarea şi îmbogătirea lui. Se greşeşte când este considerată o lucrare magică, supranaturală. Este vorba despre un patrimoniu general al iudaismului, existând o relaţie între concepţia ştiinţifică a Cabalei şi ştiintele naturii. Aceasta filozofie religioasă a poporului iudaic formează de fapt şi esenta filozofiei progresiste francmasonice. Cabala ne-a furnizat sceptrul lui Solomon, Steaua lui David, simbolismul numerelor şi faimosul Arbore Serfirot sau al lumii, precum şi originea celor Trei Mari Coloane masonice: Înţelepciunea, Frumuseţea şi Forţa. Cele patru teme principale ale Cabalei sunt:
1. Dumnezeu e o energie inteligentă multidimensională, inaccesibilă organelor noastre de simţ, dar omniprezentă, participantă nemijlocit în toate formele de materie din care este creat universul vizibil.
2. În creaţia materială sunt prezente pretutindeni ambele sexe; orice lucru este în acelaşi timp masculin şi feminin.
3. Spre a-şi oferi o autocunoaştere, în forţa hiperinteligentă numită Dumnezeu - deci în oricare fiinţa din Creaţie - exista simultan atât binele cât si răul (dualism).
4. Reîncarnarea este un fapt incontestabil.
Ştiinţa Cabalei nu vorbeşte despre lumea noastră, şi în consecinţă esenţa ei poate scapă oamenilor obisnuiti. Este greu să înţelegi pe deplin invizibilul, imperceptibilul şi ceea ce nu a fost experimentat. De mii de ani, omenirii i-a fost oferită o varietate largă de lucruri sub acest nume: farmece, blesteme şi chiar miracole, toate în afară de ştiinţa însăşi. Pentru mai mult de patru mii de ani, opinia de rând despre ştiinţa Cabalei a fost încurcată in general de concepţii şi interpretări greşite si de aceea, în primul rând, trebuie lămurit ce este ştiinţa Cabalei. Cabalistul Yehuda Ashlag defineşte Cabala în felul următor în articolul său "Esenţa Înţelepciunii Cabalei": Această înţelepciune nu este nici mai mult, nici mai puţin decât o succesiune de rădăcini, care pătrund în jos pe calea principiului de cauză şi efect, după reguli fixe şi determinate, care se îmbină într-un singur scop preamărit, descris ca "revelaţia Dumnezeirii Sale în faţa creaturilor Sale în lumea noastră".
Există deci forţa de sus sau Creatorul, şi forţe guvernatoare care descind din această forţă de sus înspre lumea noastră. Noi nu ştim câte forţe există, dar de fapt asta nu este important. Noi existăm aici în lumea noastră. Noi suntem creaţi de o forţă superioară pe care noi o numim "Creator". Noi suntem familiarizaţi cu diferite forţe în lumea noastră, ca de exemplu forţa gravitaţională, electromagnetismul şi forţa gândului. Totuşi, există forţe de ordin mai înalt, care acţionează în timp ce rămân ascunse de noi.
Noi numim această forţă ultimativă, atotcuprinzătoare - "Creator", care este suma tuturor forţelor din lume şi nivelul cel mai înalt în rândul forţelor guvernatoare. Această forţă superioară a dat naştere lumilor superioare. Există în total cinci lumi superioare. După ele urmează aşa numitul Machsom, o barieră care desparte lumile de sus de lumea noastră. De la forţa supremă Creator, de asemenea cunoscută ca "Lumea Infinitului" forţele coboară străbătând toate lumile, dând naştere lumii noastre şi fiinţelor umane.
Ştiinţa Cabalei nu studiează lumea noastră şi fiinţele umane din ea, aşa cum o fac ştiinţele tradiţionale, Cabala cercetează tot ce există deasupra Machsom-ului. Ashlag spune că "această înţelepciune nu este nici mai mult, nici mai puţin decât o succesiune de rădăcini, care pătrund în jos pe calea principiului de cauză şi efect, după reguli fixe şi determinate...". Nu există nimic altceva decât forţele care coboară de sus, în conformitate cu legi precise. În plus, aceste legi, aşa cum scrie el, sunt fixe, absolute şi omniprezente. În cele din urmă, toate sunt astfel direcţionate încât omul să poată descoperi forţa guvernatoare ultimativă a naturii în timp ce trăieşte în lumea noastră obişnuită.
Până când o persoană nu dezvăluie în mod complet această forţă, până când cineva nu cunoaşte toate lumile pe care trebuie să urce, supunându-se aceloraşi legi ca şi forţele descendente, până când cineva nu ajunge în Lumea Infinitului, o asemenea persoană nu va părăsi această lume. Ce înseamnă "nu va părăsi" ? Persoana aceasta va fi mereu renăscută în lumea noastră, dezvoltându-se de la o viaţă la următoarea până la atingerea stării în care apare dorinţa de a ajunge la forţa superioară.
Mai mult ca orice alta veche traditie sau invatatura, Cabala sfideaza intelegerea rationala a omului modern, nedumereste, provoaca si, in ultima instanta, fascineaza. Se poate afirma că prin întregul ei conţinut, Cabala este un adevărat sistem esoteric, în care învăţătura veche era transmisă sub forma unui cod hermeneutic. Ea este precursoarea Hasidismului şi a influenţat şi mari spirite creştine...

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu