8 ian. 2010

Despre importanta unui maestru


" Când eram discipolul Maestrului Petăr Deunov eram foarte sărac, nu aveam mai nimic: doar un pat, o vioară şi câteva cărţi şi îmi petreceam săptămâni întregi în munţi să citesc, să meditez. Din timp în timp mergeam să muncesc puţin pentru a câştiga câţiva bani. Şi dacă aţi fi văzut pantofii şi hainele pe care le purtam! Dar eram fericit pentru că mă simţeam bogat... fabulos de bogat, aveam impresia că în capul meu, în inima mea erau toate bogăţiile Universului. A avea un Maestru, vă daţi seama! Eu simţeam că datorită lui, voi realiza tot ceea ce doream mai mult. Ei da, dacă vă povestesc în ce fericire şi bucurie eram în epoca în care l-am întâlnit pe Maestrul meu, voi nu mă veţi crede. Iar această stare durează şi astăzi. Veţi spune: "Dar dumneavoastră nu mai aveţi nevoie de Maestru, sunteţi deja un Maestru". Chiar dacă sunt un Maestru, chiar dacă aş deveni cel mai mare dintre toţi, aş avea întotdeauna acelaşi respect, aceeaşi stimă, aceeaşi iubire pentru toţi Maeştrii. Da aşa este. Aici, în occident, niciodată oamenii nu-şi dau seama ce poate să reprezinte un Maestru pentru orientarea destinului lor, de tot ceea ce prezenţa sa poate să producă în existenţa lor, de tot ceea ce poate să amelioreze, să orienteze, să rectifice, să armonizeze. A avea un Maestru nu le spune nimic, pentru că ei ştiu că împreună cu el nu vor mai fi atât de liniştiţi pentru a mai face nebunii: Maestrul le va arăta pericolul drumului pe care se angajează şi atunci, evident, se vor simţi puţin frânaţi, ceea ce nu vor. De altfel nu trebuie să vă faceţi prea multe iluzii. Chiar dacă ei întâlnesc un Maestru şi-l acceptă, ei preferă tot felul de şmecherii şi lucruri fără însemnătate. Maestrul nu este în viaţa lor decât o mică garnitură, o mică decoraţie. Şi, mai ales, îl consideră ca un valet care trebuie să-i asculte: ei sunt adevăraţii Maeştrii, iar Maestrul lor sărmanul, este aici pentru a le satisface capriciile. Dacă Maestrul îndrăzneşte să spună ceva ce nu-i place discipolului, veţi vedea reacţiile discipolilor! Doar orientalii mai ştiu, încă, să aprecieze valoarea unui Maestru. Ei au nevoie de un Maestru pentru a-i stimula, pentru a-i inspira, pentru a-i lega cu Cerul, iar când ei l-au găsit, nu se mai îndoiesc de el, nu i se opun: el este pentru ei drumul care le va permite să atingă vârfurile. Deseori, Maestrul nu le-a vorbit aproape de loc, el nu s-a ocupat de ei, dar ei ştiu că el există şi sunt fericiţi, fac progrese, fiindcă îl iubesc, cred în el, sunt legaţi de el. Chiar nefericiţi, săraci, bolnavi, pe moarte, ei se simt consolaţi, reconfortaţi doar la gândul existenţei Maestrului lor; graţie acestui gând, ajung să învingă toate probele. La simpla idee că Maestrul există, deja evoluează, avansează, se instruiesc, devin puternici. Deoarece imaginea pe care o au despre el în capul lor, în inima lor, este atotputernică. Acest Maestru interior este cel care le deschide porţile, deseori fără chiar ca celălalt, Maestrul fizic, să fie la curent. De câte ori fraţii şi surorile nu mi-au spus: "Iată, eram bolnav, traversam dificultăţi, probe teribile. V-am chemat, a‑ţi venit, mi-aţi vorbit, iar după aceea tot ce mi-aţi spus s-a realizat". Eram mirat, nu eram la curent cu aceasta: cum se face că eu nu mi-am dat seama de nimic?Asta înseamnă că discipolul poartă pe Maestrul său în el însuşi, în capul său, în sufletul său şi acest Maestru este cel care este puternic, tare, care îl poate ajuta, consola, vindeca. Ce pot să fac? Iar când unii vin să-mi povestească astfel ce li s-a întâmplat, sunt mirat. Îmi spun: "Oh! dar acest Maestru pe care-l poartă în ei este formidabil, face miracole pe care eu nu pot să le fac". Deci, ceea ce contează, vedeţi voi, nu este atât Maestrul însuşi, este ceea ce voi credeţi, gândiţi şi imaginaţi faţă de subiectul lui, imaginea pe care v-o faceţi faţă de el. Să presupunem că voi aveţi în faţa voastră un Maestru atotputernic, omniscient, dacă voi nu credeţi în el, dacă îl consideraţi mic, ignorant, slab niciodată el nu vă va putea ajuta. De ce? Pentru că doar modul vostru de a-l considera contează, credinţa voastră în el, nimic altceva. Dacă spuneţi: " Aş vrea să întâlnesc cel mai mare Maestru pentru ca el să mă instruiască", vă voi răspunde că aţi pus prost problema, pentru că puteţi să-l întâlniţi, dar dacă n-aţi lucrat deja asupra celuilalt element, adică a felului în care să înţelegeţi un Maestru, cum să-l iubiţi, cum să apreciaţi ceea ce el vă învaţă, chiar dacă întâlniţi cel mai Mare Maestru de pe Pământ, veţi avea discuţii cu el şi veţi rămâne tot atât de ignorant ca mai înainte.Calitatea gândurilor şi sentimentelor voastre este cea care vă face să progresaţi; Maestrul nu este decât un mijloc. Toţi cei care-şi imaginează că evoluţia lor spirituală ar fi fost facilitată dacă ar fi avut un Mare Maestru, sau încă un alt Mare Maestru se înşeală: singurul lucru sigur este că ei ar fi avut probe mai mari. Nu vă imaginaţi că lângă Iisus o pisică putea să devină sfântul Ioan! Ei nu, rămâne o pisică, şi un purcel va deveni poate de două ori purcel. Evident, este bine să aveţi un Maestru înţelept şi plin de iubire, dar nu uitaţi niciodată că cel mai important sunteţi voi înşivă, deoarece atunci când purtaţi în sinele vostru ceva bun, ceresc, divin, sfârşiţi totdeauna prin a atrage elementele corespunzătoare. Deci, chiar dacă nu sunteţi capabil, după părerea voastră, să vă ajut cum o vreţi voi, aceasta contează prea puţin. Dacă sunteţi sinceri şi aveţi convingerea că alţii prin mine vor putea să vă ajute, nu veţi fi niciodată decepţionaţi; esenţialul sunteţi voi înşivă. Începeţi, deci, prin a vă ameliora sentimentele şi gândurile voastre ştiind că, mai devreme sau mai târziu, prin Legea afinităţii, veţi atrage elementele care le corespund. Acum gândiţi-vă asupra a ceea ce poate să reprezinte un Maestru în Viaţa voastră interioară - nu în viaţa voastră exterioară, nu, ci în Viaţa interioară -, ce transformator puternic poate deveni în mintea unui discipol care crede în el. Când eram în India, am auzit această anecdotă; este fără îndoială o legendă dar ea este foarte semnificativă. Un Maestru avea printre discipolii săi un tânăr băiat care îl iubea atât de mult încât nu înceta să repete numele său ca o formulă magică; atât de bine că într-o zi, în credinţa sa, în iubirea sa, a început să meargă pe ape. Această minune a ajuns la urechile Maestrului, care, mirat, 1-a chemat pe discipol şi ia spus: "Mi s-au povestit, referitor la tine, lucruri extraordinare. Se pare că tu mergi pe ape. Cum faci?". "O, Maestre, răspunde discipolul, eu pronunţ numai numele tău cu iubire". Maestrul şi-a zis că poate să facă la fel şi a mers pe malul râului, a pus piciorul pe apă şi s-a înecat!... Deci, vedeţi voi, Maestrul s-a înecat, iar discipolul mergea pe ape. Nu este, deci, numele cel mai important, ci fervoarea pe care discipolul o punea în pronunţarea iui. Dacă Maestrul ar fi avut şi el un Maestru mai elevat decât el, dacă ar fi simţit pentru acest Maestru aceeaşi credinţă, aceeaşi iubire, ar fi putut merge pe apă ca şi discipolul său. Deci, oricare ar fi gradul de înălţare la care ajungeţi, nu trebuie să vă opriţi aici, trebuie să iubiţi şi să serviţi o fiinţă mai mare decât voi, pentru a putea, graţie ei, să realizaţi minuni şi să faceţi binele. Altfel vă veţi îneca şi sunt alţii care vor face minunile. Acest Maestru nu cunoştea mare lucru din adevăratele Legi spirituale. Eu, eu continui să admir, să iubesc din toată inima mea toţi Maeştrii umanităţii. Şi chiar dacă eu i-aş depăşi, aş continua să-i admir, pentru că ştiu că este admiraţia mea care îmi aduce totul, nu sunt Maeştrii înşişi. Se poate ca ei să nu ştie că eu exist şi ca ei să nu‑mi dea nimic. Dar iubirea mea şi respectul meu pentru ei îmi dau totul şi voi merge pe apă graţie acestui respect şi acestei iubiri. "

Omraam Mikhael Aivanhov

Filozoful şi pedagogul Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) s-a născut în Bulgaria. În 1937 se stabileşte definitiv în Franţa de unde transmite esenţialul învăţământului său. Ceea ce surprinde, chiar de la început în opera sa, este multitudinea aspectelor în care este prezentată această unică problemă: omul şi desăvârşirea sa. Oricare ar fi subiectul abordat, el este în mod invariabil tratat în funcţie de folosul pe care î-l poate aduce omului, pentru o mai bună cunoaştere de sine, cât şi pentru o mai bună îndrumare a vieţii sale. Deşi opera sa abordeaza multiple aspecte ale ştiinţei iniţiatice, el precizează: "Fiecare trebuie să lucreze pentru propria sa dezvoltare, cu condiţia să nu o facă numai pentru sine însuşi, ci pentru binele colectivităţii. În acel moment, colectivitatea devine o fraternitate. O fraternitate este o colectivitate în care domneşte o adevărată coeziune, fiindcă lucrând pentru sine însuşi, fiecare individ lucrează totodată conştient pentru binele tuturor."

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu