31 oct. 2009

Landmarkurile Masoneriei universale

1. Modurile de recunoaştere, sunt dintre toate Landmark-urile cele mai legitime şi de necontestat şi ele nu admit nici o schimbare.
2. Diviziunea Masoneriei Simbolice în cele Trei Grade.
3. Legenda Gradului Trei este unul dintre cele mai importante Landmark-uri şi cine îl exclude sau îi alterează conţinutul, încetează din acel moment să mai aparţină Francmasoneriei regulare.
4. Conducerea Fraţiei de către un Preşedinte denumit Mare Maestru, care este ales de către Adunarea Generală a Ordinului.
5 - 8. Prerogativele Marelui Maestru : să conducă toate adunările Ordinului oriunde şi oricand ar avea loc acestea; să deschidă şi să conducă Ţinutele Lojilor atunci când este prezent; să acorde dispense pentru sporuri de salariu şi înfiinţarea şi funcţionarea unei Loji; să consacre masoni "la vedere" .
9. Obligaţia pentru Francmasoni de a se reuni în Lojă.
10. Conducerea Lojei de catre un Maestru Venerabil şi cei doi Supraveghetori.
11. Obligaţia pentru oricare Loja de a lucra acoperit - adică de a nu permite nici unui nemason să participe la lucrări - este un Landmark ce nu poate fi neglijat şi el îsi are originea în caracterul ezoteric al Francmasoneriei.
12.- 14. Dreptul fiecarui Francmason de a fi reprezentat în toate Adunările Generale ale Ordinului (altele decât ale propriei Loji) şi de a-şi instrui reprezentanţii săi cu privire la mandatul încredinţat; dreptul fiecărui Francmason de a face apel la Marea Lojă faţă de o decizie luată de Loja sa, dacă el consideră că respectiva decizie este nedreaptă; dreptul fiecărui Francmason de a vizita alte Loji regulare.
15. Obligaţia de a verifica - potrivit uzanţelor tradiţionale - calitatea masonică a unui vizitator, excepţie făcând vizitatorul care este cunoscut de minimum un membru al Lojei vizitate.
16. Nici o Loja nu poate interveni în afacerile altei Loji şi nici să acorde grade Fraţilor ce sunt membri în altă Lojă. Acesta este fără îndoială unul dintre cele mai vechi Landmark-uri, aşezat pe marile principii ale curtoaziei şi bunatăţii fraterne.
17. Fiecare membru al Ordinului trebuie să se supună Jurisdicţiei masonice a locului unde îşi are reşedinţa şi nu poate fi membru activ decât într-o singură Lojă.
18. Obligaţia pentru fiecare candidat de a fi un bărbat născut liber, integru şi de varsta matura.
19. Credinţa în Divinitate, denumită generic Marele Arhitect al Universului, este unul dintre cele mai importante Landmark-uri ale Ordinului.
20. Subsidiar credinţei în Divinitate este credinţa într-o existenţă viitoare.
21. Prezenţa Cărţii Legii Sacre (Biblia,Torah,Coran sau Zend Avesta) în fiecare Lojă.
22. Egalitatea tuturor Francmasonilor indiferent de statutul lor social.
23. Secretul masonic este un alt foarte important Landmark şi el se referă în principal la formele şi modurile de recunoaştere între Fraţi, precum şi la ritualurile Ordinului.
24. Existenţa simbolismului şi în primul rând al celui pornit de la Templul lui Solomon.
25 . Ultimul şi supremul Landmark este acela că aceste Landmark-uri nu pot fi niciodată modificate . Nimic nu poate fi sustras sau adaugat din conţinutul lor, deoarece aşa cum Francmasonii de astăzi le-au primit nealterate de la înaintaşii lor, aşa sunt tinuţi şi ei de cea mai inaltă obligaţie, anume aceea de a le transmite nealterate urmaşilor.

Mackey's Revised Encyclopedia

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu